1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hulsig Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Hyttevej 17
Hulsig
9990 Skagen
 

Næstformand, Kasserer
Vandværksvej 13
9970 Strandby
 

Kirkeværge, Kontaktperson
Hulsigvej 41
Hulsig
9990 Skagen
 

Menigt medlem
Hyttevej 7
Hulsig
9990 Skagen
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Skagavej 101
9990 Skagen
 
 30237953

Sognepræst
Eratosvej 36
9990 Skagen

Sognepræst
Sønderklit 27
9990 Skagen
 
 40192305

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hulsig Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 15843217
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk