1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hover Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Hovertoften 21
7100 Vejle
 
 61200578
Casper Bergholdt H Andersen

Næstformand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Vestavej 1
7100 Vejle
 
 40545825
Anna-Marie Christensen

Kirkeværge
Dupontsvej 5
7100 Vejle
Jan Olsen

Kasserer
Gimlevej 2
7100 Vejle
 
 75838003
18:00 til 19:00, bedst at sende mail
Tommy Bundgaard Kristensen

Bygningssagkyndig
Saturnvej 15
7100 Vejle

Medlem af valgbestyrelsen
Lerbæk Møllevej 10
Højgård
7100 Vejle

Menigt medlem
Sleldevej 104
7100 Vejle
 
 20923139
Lene Christiansen

Menigt medlem
Grejsdalsvej 177
7100 Vejle
Rene Dahl Brorson

Menigt medlem
Høgsholtvej 161
7100 Vejle

Sognepræst (kirkebogsfører)
Hover Kirkevej 76
7100 Vejle
 
 30713110
Tirsdag til fredag kl. 12.00 til 13.00. Mandag fri.
Simon Nørgaard Skaugen

Sognepræst
Jellingvej 35
7100 Vejle
 
 21770489
Mandag fri.
Jeanette Boye Kønig

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hover Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68067219
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk