1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hoven Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Stenager 14
Hoven
6880 Tarm

Næstformand
Gammelagervej 3
Hoven
6880 Tarm

Kasserer
Kærhusvej 3E
Hoven
6880 Tarm

Kirkeværge(Hoven Kirke)
Bredgade 21
Hoven
6880 Tarm

Menigt medlem
Søndergade 4
Hoven
6880 Tarm

Sognepræst (kirkebogsfører)
Engvej 4
6880 Tarm
 
 97371370

Sognepræst
Bredgade 1
Hoven
6880 Tarm
 
 75343052

Sognepræst
Stenbjergvej 2 A
Lønborg
6880 Tarm
 
 97374006

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hoven Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 19300315
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk