1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hostrup Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Søndertoften 29
Jejsing
6270 Tønder
Knud Damgaard Christensen

Næstformand
Nørretoften 13
Hostrup
6270 Tønder
Kirsten Fries

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Ebbedamvej 3
Jejsing
6270 Tønder
 
 74734410/52533490
Ellen Fink

Kasserer
Kærvej 13
Jejsing
6270 Tønder
Peter Mæhl

Født medlem, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Æ Stoksti 1
Hostrup
6270 Tønder
 

Menigt medlem
Søndertoften 1
Jejsing
6270 Tønder
Mette Rossen Hansen

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkegade 27
Bedsted
6240 Løgumkloster
 
 74777237

Sognepræst
Pilevej 32
6330 Padborg
 
 42 21 22 17

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hostrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 11229611
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk