Menighedsråd

Hostrup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Hostrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8921@SOGN.DK
CVR-nummer: 14531114

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Hostrupvej 5
Hostrup
6710 Esbjerg V
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Kravnsøvej 6
Kravnsø
6710 Esbjerg V
Kontaktperson
Hostrupvej 14
Hostrup
6710 Esbjerg V
Kasserer
Gåsebakken 3
Hostrup
6710 Esbjerg V
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Kokspang Kirkevej 23
Hostrup
6710 Esbjerg V
Sognepræst (kirkebogsfører)
kirkevænget 9
Guldager
6710 Esbjerg V
Tlf: 75116030
Sognepræst
Kastanielunden 67
6705 Esbjerg Ø

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.