Menighedsrådsvalg

Menighedsrådsvalg

Information om menighedsrådsvalget 2016

Mød op til dit lokale orienterings- og opstillingsmøde den 13. september 2016.

 

_________________________________________________________________________

 

Horne Sogn, Horne Kro, 6800 Varde, kl. 19.00.

 

Antal rådsmedlemmer der skal vælges: 6

 

________________________________________________________________________

 

 

Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse. Vi arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke i dit sogn. Der er valg til menighedsrådet – og det er din chance for at få indflydelse på din kirke. Stil op som kandidat – eller kom og vær med til at vælge et nyt menighedsråd.

 

 

KOM TIL ORIENTERINGSMØDE

Alle menighedsråd indbyder til et offentligt orienteringsmøde. Her orienterer menighedsrådet om dets arbejde, kommende opgaver og reglerne for menighedsrådsvalget.

 

 

BLIV KANDIDAT

Der afholdes et opstillingsmøde i forlængelse af orienteringsmødet. Her kan der opstilles en eller flere kandidatlister til valget. Det er altså typisk her, du skal møde op, hvis du ønsker at få dit navn på en kandidatliste.

Opstillingsmødet er afgørende, fordi de opstillede kandidater automatisk er valgt, hvis der kun indleveres én liste

Alle folkekirkemedlemmer i sognet – og sognebåndsløsere til sognet – der er fyldt 18 år, kan som udgangspunkt opstille på en kandidatliste til valget. Listen skal have opbakning fra mindst fem stillere.

 

 

VÆLG DIT MENIGHEDSRÅD

I langt de fleste sogne er kandidatlisten fra opstillingsmødet den eneste liste, der bliver indleveret – og dermed er det på opstillingsmødet, at du kan få indflydelse på, hvem der bliver valgt til det næste menighedsråd.

Indleveres der flere lister, afholdes der valg i sognet d. 8. november 2016.

 

 

OPSTILLINGEN I PRAKSIS

Der skal anvendes en obligatorisk formular til kandidatlisterne. Den kan hentes på www.menighedsraadsvalg2016.dk eller på www.km.dk.

Den udfyldte liste skal indleveres senest d. 27. september 2016 kl. 19.00 til Bente Dinesen, Fabriksvej 7, Horne, 6800 Varde.