1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hornbæk Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Bøgevej 56
Horneby
3100 Hornbæk
Jytte Elsebet Berthelsen

Kasserer
Nordre Strandvej 355D 2
3100 Hornbæk
Aase Kjær Rald

Kirkeværge
Hornebyvej 70
3100 Hornbæk
Henrik J Kert Jensen

Menigt medlem
N P Jørgensens Vej 15
3100 Hornbæk
Jytte Madsen

Menigt medlem
Willemoesvej 17
3100 Hornbæk
 
Maria Lise Dalsgaard

Menigt medlem
3100 Hornbæk
 
Susanne Buhl

Menigt medlem
Bretagnevej 30
3100 Hornbæk
 
Henrik Johan Behrend

Sognepræst (kirkebogsfører), Kontaktperson - født medlem
Hornebyvej 10A
3100 Hornbæk
 
tirsdag-fredag 10-11, samt torsdag 16-18
Bodil Olesen

Menigt medlem
A R Friis Vej 9
3100 Hornbæk
 

Overenskomstansat sognepræst
 
 51610110
Lizette Harritsø

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hornbæk Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 22827928
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk