1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Horbelev Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Eriksdalsvej 26
Horbelev
4871 Horbelev
 

Næstformand, Kasserer
Lillegade 10B
Horbelev
4871 Horbelev
 

Kontaktperson
Slotsvej 5
Bregninge
4871 Horbelev
 

Medlem af valgbestyrelsen
Strandhuse 9
Bregninge
4871 Horbelev
 

Medlem af valgbestyrelsen
Strandhuse 12
Bregninge
4871 Horbelev
 

Kirkeværge - ikke medlem
Eriksdalsvej 26
Horbelev
4871 Horbelev
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Bønnetvej 6
Horbelev
4871 Horbelev
 
 54445124
Træffes bedst tirsdag til fredag mellem 12 og 13 torsdag tillige mellem 18 og 19
Mette Marie Trankjær

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Horbelev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 44776715
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk