1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Holsted-Sankt Peders Sognes Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Overmarken 69
6670 Holsted
 

Næstformand, Kirkeværge(Sankt Peders Kirke)
Anemonevej 10
Holsted St
6670 Holsted
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Formand for valgbestyrelsen
Amagerfælledvej 24 2 th
2300 København S
 
Mandag er fridag

Kirkeværge(Holsted Kirke), Kasserer
Hedegårdsvej 3
Faurskov
6670 Holsted
 

Menigt medlem
Lyngparken 17
Holsted St
6670 Holsted
 

Menigt medlem
Overmarken 61
6670 Holsted
 

Menigt medlem
Rosenvænget 6
Holsted St
6670 Holsted
 

Menigt medlem
Storegade 23
Holsted St
6670 Holsted
 

Menigt medlem
Nørregade 32
6670 Holsted
 

Sognepræst
Borgergade 122
6752 Glejbjerg
 
 75198032

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Holsted-Sankt Peders Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34744637
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk