1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Holsted Sogns Menighedsråd

Formand
Tubavej 19
4700 Næstved

Kasserer
Ulstrupvej 15
Ulstrup
4160 Herlufmagle
 
 20357960
Bedst efter kl. 16

Menigt medlem
Ærtebjergvej 1
4700 Næstved

Menigt medlem
Ostenfeldtsvej 12A st
4700 Næstved
 

Kontaktperson, Menigt medlem
Fensmarkvej 1
4700 Næstved
 

Menigt medlem
Satellitvej 2
4700 Næstved
 

Kirkeværge, Menigt medlem
Satellitvej 2
4700 Næstved
 

Menigt medlem
Hvedevænget 7 1 th
4700 Næstved
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Mejerivej 2
4700 Næstved
 
 51143766
Træffes efter aftale - dog ikke mandag, som er fast fridag.
Jesper Svendsen

Sognepræst
 
Træffes efter aftale - dog ikke fredag, som er fast fridag.

Overenskomstansat sognepræst
 
Ti-fre: 09.00-10.00 på tlf. 30300821 I kirken efter aftale. Man. fri
Ingrid Sofie Rosengren

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Holsted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 25780949
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk