1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Holmens Sogns Menighedsråd

Formand
Trægården 22 3 tv
2300 København S
 

Næstformand
Galionsvej 12 3
1437 København K
 

Menigt medlem
Bramsvej 7C
2920 Charlottenlund
 

Kontaktperson
Kastellet 8
2100 København Ø
 

Kasserer
Ewaldsensvej 2 2 th
2000 Frederiksberg
 

Menigt medlem
Lykkesholms Allé 2A 2
1902 Frederiksberg C
 

Kirkeværge - ikke medlem
Axeltorv 2
1609 København V
 

Sekretær - ikke medlem, Bygningssagkyndig - ikke medlem
Ibstrupvej 43A
2820 Gentofte
 

Sognepræst
 
 22401937
Mandag er fridag

Provst (kirkebogsfører)
 
 26 18 18 73

Orlogsprovst og sognepræst
Borgergade 101
1300 København K
 
tlf. 33 36 13 73 e-mail: thyssen@holmenskirke.dk

Sognepræst
telefonnr. 22401937 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Holmens Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 18195917
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk