1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Holbøl Sogns Menighedsråd

Formand
Havremarken 73
Holbøl
6340 Kruså
 

Næstformand(Holbøl Kirke)
Havremarken 33
Holbøl
6340 Kruså

Kasserer, Kontaktperson
Vilsbækvej 7
Vilsbæk
6330 Padborg

Menigt medlem
Nyvej 12
Holbøl
6340 Kruså

Kirkeværge
Keldbjergvej 9
Keldbjerg
6340 Kruså
 

Menigt medlem
Nyvej 7
Holbøl
6340 Kruså
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevej 1
Bov
6330 Padborg
 
 53 36 94 80

KST. Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevej 1
Bov
6330 Padborg
 
 53 36 94 80

Sognepræst
Præstevænget 4
Holbøl
6340 Kruså
 
 74608187

Sognepræst
Bredsdorffvej 9
Kollund
6340 Kruså
 
 30152552

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Holbøl Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 42052914
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk