1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hørup Sogns Menighedsråd

Formand
Skovfyrren 30
8620 Kjellerup
 

Næstformand, Kirkeværge
Mølbjergvej 1
8620 Kjellerup
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Fuglegranen 3
8620 Kjellerup
 

Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Karen Blixens Vej 14
8620 Kjellerup
 

Kontaktperson
Sindingsgade 26
8620 Kjellerup
 

Medlem af valgbestyrelsen
Vestergade 42A
8620 Kjellerup
 

Menigt medlem
Nørregade 21
8620 Kjellerup
 

Menigt medlem
Klitfyrren 30
8620 Kjellerup
 

Menigt medlem
Kaj Munks Vej 13
8620 Kjellerup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Bygaden 61
Levring
8620 Kjellerup
 
 21927584
21927584 Fri om mandagen

Sognepræst
Digterparken 1
8620 Kjellerup
 
 24885354
Fri om mandagen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hørup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 60283818
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk