1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hørdum-Skyum Sognes Menighedsråd

Formand
Meldbjergvej 4
Stagstrup
7752 Snedsted

Næstformand, Kirkeværge(Hørdum Kirke)
Svinget 11
Koldby
7752 Snedsted
 
E-mail: svinget11@mail.dk Tlf. 97936757/61349921

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Nørregade 50
7700 Thisted
 
E-mail: gustav.sieg60@godmail.dk Tlf. 97935211

Kasserer
Gisselbækvej 21
7752 Snedsted
 
E-mail: n-anders-fsmed@mail.tele.dk Tlf. 97935302/41438949

Kirkeværge(Skyum Kirke)
Knakkergårdsvej 6
Skyum
7752 Snedsted
 

Menigt medlem
Tinggårdsvej 2
Skyum
7752 Snedsted
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Lethsvej 9
Visby
7755 Bedsted Thy
 
 97951133
Mandag er fridag Mobil: 21765072

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hørdum-Skyum Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 56052011
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk