1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Høje Taastrup Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Kraghave Parkvej 5
Kraghave
2630 Taastrup

Næstformand
Bygaden 58
Kraghave
2630 Taastrup
 

Kirkeværge
Bygaden 47
Høje Taastr.
2630 Taastrup

Kasserer
Spaden D 3 1 2
Høje Taastr.
2630 Taastrup

Formand for valgbestyrelsen
Morelhaven 120
Høje Taastrup
2630 Taastrup
 

Medlem af valgbestyrelsen
Vesterby Alle 1 st tv
Høje Taastrup
2630 Taastrup
 

Menigt medlem
Fredensvej 8
2630 Taastrup
 

Menigt medlem
Frøhaven 24
Kraghave
2630 Taastrup
 

Menigt medlem
Spaden B 3 3 4
Høje Taastrup
2630 Taastrup
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Morelhaven 120
2630 Taastrup
 
 21386394
Træffes mandag - torsdag inden for normal kontortid eller efter aftale

Sognepræst
 
 42434477
Træffes mandag - torsdag inden for normal kontortid eller efter aftale

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Høje Taastrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68841119
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk