1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Højelse Sogns Menighedsråd

Formand
Stevnsbovej 6D
4600 Køge
 
 56658050 eller 21700580

Næstformand
Smedevej 1A
4600 Køge
 

Kirkeværge(Ølby Kirke)
Højelsevej 26C st 4
4600 Køge
 

Kasserer
Kingosvej 9
4600 Køge
 

Kontaktperson
Gymnasievej 175 3 tv
4600 Køge
 

Menigt medlem
Karlemosevej 35 4 tv
4600 Køge
 

Menigt medlem
Kastanievej 6
4623 Lille Skensved
 

Menigt medlem
Karlemosevej 1 2 th
4600 Køge
 

Menigt medlem
Ringmarken 21
4623 Lille Skensved
 

Kirkeværge - ikke medlem
Ølbyvej 144
 

Formand for valgbestyrelsen
Lykkebækparken 28
4600 Køge
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Ølby Center 79-81
4600 Køge
 
 56638701
Fri mandag. Mobil 20478017 Kirkekontoret tlf 5664 0910

Sognepræst
telefonnr. 56169003 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Overenskomstansat sognepræst
 
 51855936
Fri lørdag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Højelse Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68888417
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk