1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Højelse-Ølby Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Stevnsbovej 6D
4600 Køge
 
 56658050 eller 21700580

Næstformand, Kirkeværge
Ørnhøjvej 7
4600 Køge

Kasserer
Farsøvej 3
4600 Køge

Menigt medlem
Karlemosevej 1 2 th
4600 Køge
 

Kontaktperson
Gymnasievej 175 3 tv
4600 Køge

Menigt medlem
Smedevej 1A
4600 Køge
 

Menigt medlem
Ringmarken 21
4623 Lille Skensved
 

Medlem af valgbestyrelsen
Lykkebækparken 32
4600 Køge
 

Menigt medlem
Assendrupvej 11
4623 Lille Skensved
 

Medlem af valgbestyrelsen
Ørnhøjvej 7
4600 Køge
 

Kirkeværge - ikke medlem
Ølbyvej 144
4600 Køge
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Nyvej 49, Ølby
4600 Køge
 
 20478017
Fri mandag. Mobil 20478017 Kirkekontoret tlf 5664 0910

Sognepræst
Højelsevej 10 B
4623 Lille Skensved
 
 51197384
Mobil: 5119 7384 Træffes eft. aftale undtagen mandag

Overenskomstansat sognepræst
 
 51855936
Fri lørdag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Højelse-Ølby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68888417
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk