1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Højdevangs Sogns Menighedsråd

Formand
Windsorvej 43
2300 København S
 

Næstformand - født medlem, Overenskomstansat sognepræst
Kronprinsessegade 57B st 4
1306 København K
 
Træffes bedst på telefonen tirsdag & onsdag kl. 10.00 - 11.00 Træffes i øvrigt efter aftale Mandag og fredag fri.

Kasserer
Tingvej 63 st tv
2300 København S
 
 51204504
Bedst ml. 13:00 - 16:00 på hverdage.

Menigt medlem
Oxford Allé 22 st
2300 København S
 

Menigt medlem
Funkiavej 47
2300 København S
 

Menigt medlem
Skotlands Plads 7 1 tv
2300 København S
 

Menigt medlem
Peder Lykkes Vej 5 st tv
2300 København S
 

Menigt medlem
Ingolfs Allé 14
2300 København S
 

Formand for valgbestyrelsen, Kontaktperson
Ingolfs Allé 13 1
2300 København S
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Funkiavej 46
2300 København S
 
 21156916
Træffes på telefonen mandag til torsdag kl 10-11. Træffes i øvrigt efter aftale. Fredag fri.

Sognepræst
Ingolfs Allé 40
2300 København S
 
 32340250
JY(at)km.dk. Træffes bedst tirsdag kl. 15-17, onsdag, torsdag og fredag kl. 9-10 Mandag fri

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Højdevangs Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 59187619

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk