1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Højby Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Narvikvej 8
4573 Højby
 
 30113085

Næstformand, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Nygårdsvej 1C
4573 Højby
 

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Søparken 12
4573 Højby
 
 59303002

Kasserer
Egetoftevej 1A
4573 Højby
 

Kontaktperson
Gudmindrup Mosevej 2
Gudmindrup
4573 Højby
 

Bygningssagkyndig
Stenbjergparken 19
4573 Højby
 

Menigt medlem
Ellingevej 26
Ell Mark
4573 Højby
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Højby Hovedgade 44
4573 Højby
 
 59302268
Træffes ikke mandag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Højby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 56145915
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk