1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Højby Sogns Menighedsråd

Formand
Højby Allé 42
Højby
5260 Odense S
 

Næstformand
Klaus Berntsens Vej 26B
Højby
5260 Odense S
 

Kasserer
Svendborgvej 312A
Højby
5260 Odense S
 

Menigt medlem
Nr. Lyndelse Vej 21F
Højby
5260 Odense S
 

Medlem af valgbestyrelsen
Klaus Berntsens Vej 292
Højby
5260 Odense S
 

Menigt medlem
Højby Allé 50
Højby
5260 Odense S
 

Medlem af valgbestyrelsen
Ugletoften 23
Højby
5260 Odense S
 

Formand for valgbestyrelsen
Klaus Berntsens Vej 135
Højby
5260 Odense S
 

Kirkeværge - ikke medlem
Klaus Berntsens Vej 37
Højby
5260 Odense S

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Kontaktperson - født medlem
Højbyvej 39
Højby
5260 Odense S
 
 51 30 58 05
Carsten Andreassen

Overenskomstansat sognepræst

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Højby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 16446416
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk