1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hjortdal Sogns Menighedsråd

Formand, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Nørtorupvej 232
Nørtorup Kær
9690 Fjerritslev

Næstformand, Kirkeværge
Slettestrandvej 126
Slettestrand
9690 Fjerritslev
 

Kasserer
Slettestrandvej 148
Slettestrand
9690 Fjerritslev
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Nørtorupvej 84
Nørtorup Mk
9690 Fjerritslev
 

Menigt medlem
Hummervej 4
Slettestrand
9690 Fjerritslev
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Østergade 61
9690 Fjerritslev
 
 51850511

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hjortdal Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 45455912
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk