1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hjordkær Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Agertoften 29
Hjordkær
6230 Rødekro
 
 53640628
bedst efter kl. 15.30

Næstformand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Agertoften 46
Hjordkær
6230 Rødekro
 

Kirkeværge
Møllevej 23
Hjordkær
6230 Rødekro
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Møllevej 33
Hjordkær
6230 Rødekro
 
 74666441

Sekretær
Klintvej 4
Hjordkær
6230 Rødekro
 

Menigt medlem
Tøndervej 2H
Hjordkær
6230 Rødekro
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkegade 81
Hjordkær
6230 Rødekro
 
 74666623
Fridag:mandag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hjordkær Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 36156619
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk