1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kirkens indre

Kirkens indre

Prædikestolen fra 1625-30 er kirkeinventarets klenodie. Lydhimlen har både et hertugeligt våbenskjold og et rigsskjold. Relifferne forestiller Jesu undfangelse, fødsel, korsdød, opstandelse og himmelfart

 

Altertavlen er fra begyndelsen af 1600-tallet. Væsentlige ændringer er sket ved flere istandsættelser.

 

Det centrale maleri forestillede nadverens indstiftelse malet af Jes Jessen, men er blevet udskiftet i 1889 med det nuværende, som forestiller den opstandne Herre Jesus Kristus, som påskemorgen hilser apostlene med ordene: "Fred være med jer.” (Malet af C. N. Schnitger).

 

Figuren til venstre på altertavlen forestiller den almægtige Kristus, som velsigner med den ene hånd og bærer alverden med den anden.

 

Figuren til højre på altertavlen forestiller apostlen Peter med Guds ord (bibelen) i den ene hånd og himmeriges nøgle i den anden.

 

Maleriet i fodstykket forestiller Jesus, der bliver døbt af Johannes (Aabenraa-maleren Jes Jessen 1780).

 

Maleriet i topfeltet forestiller den tornekronede Jesus. Det er et såkaldt 'ecce homo' billede. 'Ecce homo' betyder 'Se, hvilket menneske'. (Aabenraa-maleren Jes Jessen 1780).

 

Alterstagerne stammer sandsynligvis fra kirkens indvielse i 1522. Løvehovederne på stagernes fødder skal lede tanken hen på Kristus - 'løven af Juda stamme' (Åb 5,5).

 

Knæleskamlen stod tidligere ved alterets sydside og blev brugt ved uddelingen af nadveren.

 

Døbefonten er af granit. Den er muligvis fra kirkens indvielse i 1522, men kan også være fra 1642, idet et notat fra dette år fortæller om en udgift til øl til dem, der hentede "døbesteenen oc decken aff Apenraae".

fra kirkerummet

Prædikestol

Altertavlen

Øvrige inventar