1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hjerpsted Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Sønderbygade 7
Hjerpsted
6280 Højer
 

Næstformand, Kontaktperson
Stampemøllevej 13
Hjerpsted
6280 Højer
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Vestkystvej 3
Koldby
6280 Højer
 

Kasserer, Sekretær, Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Vestkystvej 7
Koldby
6280 Højer
 

Menigt medlem
Byvej 16
Hjerpsted
6280 Højer
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Vesterende 31
Ballum
6261 Bredebro
 
 74716234

Sognepræst
Trøjborgvej 1
Visby
6261 Bredebro
 
 74783127

Hjælpepræst
Vinrankevej 6
2900 Hellerup
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hjerpsted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 13998019
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk