1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hjerndrup Sogns Menighedsråd

Formand, Bygningssagkyndig, Formand for valgbestyrelsen
Hjerndrup Landevej 17
6070 Christiansfeld

Næstformand, Kasserer, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Hjerndrupvej 199
Hjerndrup
6070 Christiansfeld
 
 30291165

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Hjerndrupvej 11
6070 Christiansfeld

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Steppingvej 111
6100 Haderslev

Medlem af valgbestyrelsen
Hjerndrupvej 110
Hjerndrup
6070 Christiansfeld

Sognepræst (kirkebogsfører)
Haderslevvej 3
6070 Christiansfeld
 
 74561321
Træffes ikke mandag.

Overenskomstansat sognepræst
Husmandsvej 5
8300 Odder
 
Tlf.: 61223560
Anne Mie Arndt Skak Johanson

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hjerndrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 14230912
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk