1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hjerk Sogns Menighedsråd

Formand, Kasserer, Formand for valgbestyrelsen(Hjerk Kirke)
Udsigten 21
Hjerk
7870 Roslev

Næstformand, Kontaktperson
Æblevej 24B
7870 Roslev

Kirkeværge, Kontaktperson
Lysenvej 36
Hjerk
7870 Roslev

Menigt medlem
Lysenvej 15
Hjerk
7870 Roslev
 
 30921900

Menigt medlem
Udsigten 23
Hjerk
7870 Roslev

Sognepræst (kirkebogsfører)
Sallingsundvej 47
Roslev
7870 Roslev
 
 29641677
Mandag fri.

Sognepræst
Åstedvej 20
Durup
7870 Roslev
 
 30308831

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hjerk Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 18601214
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk