1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hjallese Sogns Menighedsråd

Formand
Hybenhaven 37
5240 Odense NØ

Næstformand
Svendborgvej 216
Lindved
5260 Odense S

Menigt medlem
Filosofhaven 15 3
5000 Odense C

Kirkeværge, Kasserer
Filosofhaven 15 3
5000 Odense C

Menigt medlem
Åbrinken 40
5220 Odense SØ

Medlem af valgbestyrelsen
Lindvedparken 14
Lindved
5260 Odense S

Kontaktperson
Ildfuglevænget 192
Hjallese
5260 Odense S

Menigt medlem
Lucernemarken 4 2
Hjallese
5260 Odense S

Menigt medlem
Kongepennen 12
Fraugde
5220 Odense SØ

Menigt medlem
Nyborgvej 119 1 4
5000 Odense C
 

Medlem af valgbestyrelsen
Odensevej 58B 1
Hjallese
5260 Odense S
 

Formand for valgbestyrelsen
Majsmarken 16
Hjallese
5260 Odense S
 

Overenskomstansat sognepræst
Kirkestræde 10B
Thurø
5700 Svendborg
 
Tlf. 22-562096. Fridag fredag.

Sognepræst (kirkebogsfører)
Jacob Hansens Vej 83
Hjallese
5260 Odense S
 
 66152832
Fridag mandag. Al post sendes til Kirkekontoret, Hjallesegade 25, 5260 Odense S.

Sognepræst
Aaskovvej 2
5856 Ryslinge
 
 29 61 34 63
Fridag mandag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hjallese Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 72394518
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk