1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hjadstrup Sogns Menighedsråd

Menigt medlem
Gyrupvej 12
Gyrup
5450 Otterup

Menigt medlem
Skomagerstræde 6
Kappendrup
5450 Otterup

Menigt medlem
Stormosevej 18
Hjadstrup
5450 Otterup

Menigt medlem
Skomagerstræde 9
Kappendrup
5450 Otterup

Menigt medlem
Skomagerstræde 8
Kappendrup
5450 Otterup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Vestergårdsvej 11
Lunde
5450 Otterup
 
 65955055

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hjadstrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 61534628
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk