1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hillested Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Rødbyvej 94
Hillested
4930 Maribo
 

Næstformand, Kirkeværge, Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Binnitsevej 16
Hillested
4930 Maribo

Sekretær
Strædet 4
Hillested
4930 Maribo
 

Medlem af valgbestyrelsen
Rødbyvej 24
Hillested
4930 Maribo
 

Menigt medlem
Binnitsevej 32
Hillested
4930 Maribo
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Rubbeløkkevej 10
Brandstrup
4970 Rødby
 
 54608118

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hillested Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 11261728
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk