1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Espe-Vantinge-Hillerslev Sognes Menighedsråd

Formand
Holmevej 11
Espe
5750 Ringe

Næstformand, Bygningssagkyndig
Askevænget 4
Espe
5750 Ringe

Kirkeværge, Kasserer
Dalsmøllevej 9
Vantinge
5750 Ringe

Kirkeværge
Fuglebakken 2A
Hillerslev
5750 Ringe

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Lærkevej 6
Hillerslev
5750 Ringe
 
 62641949

Kontaktperson
Granlyvej 12
Espe
5750 Ringe
 

Formand for valgbestyrelsen
Blåkildevej 7
Vantinge
5750 Ringe
 

Medlem af valgbestyrelsen
Præstebro 3
Vantinge
5750 Ringe
 

Medlem af valgbestyrelsen
Holmevej 6
Espe
5750 Ringe
 

Menigt medlem
Assensvej 114
Nybølle
5750 Ringe
 

Menigt medlem
Solbakken 12
Hillerslev
5750 Ringe
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Snarupvejen 6
Espe
5750 Ringe
 
 61 54 23 17
Træffetid: Træffes bedst efter 8 på mobil. tlf. 92 43 25 25 Besøgstid: Bedst efter 13, og helst efter aftale.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Espe-Vantinge-Hillerslev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34776032
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk