1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hesselager Sogns Menighedsråd

Formand
Vormark Bygade 35
Vormark
5874 Hesselager

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Hesselagergårdsvej 12
5874 Hesselager
 

Kontaktperson
Revsørevej 30
Vormark
5874 Hesselager
Henning Duvier Stærmose

Kasserer
Svinget 37
Vormark
5874 Hesselager
 

Menigt medlem
Solbakkevej 5
5874 Hesselager
 

Menigt medlem
Revsørevej 24
Vormark
5874 Hesselager
 

Kirkeværge - ikke medlem
Solbakkevej 5
5874 Hesselager
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Purreskovvej 6
5874 Hesselager
 
 62 25 13 42
Onsdag i ulige uger og torsdag i lige uger er hospicedage. Mandag er min fridag.

Sognepræst
 
 24 24 61 12

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hesselager Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 50285510
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk