1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Herstedøster Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Elmehusene 145
2600 Glostrup
 
 30529592
Træffes efter 17,00
Lars Bruun Lodberg

Næstformand
Præstehusene 93
2620 Albertslund
 

Sognepræst, Sekretær, Født medlem
Kvædehaven 137
2600 Glostrup
 

Kirkeværge, Kirkeværge - ikke medlem
Rytterhusene 14
2620 Albertslund
 
Steen Hommelhoff Jensen

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Platanhaven 117
2600 Glostrup
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Vibevej 1
2630 Taastrup
 
Claus Erik Heje

Menigt medlem
Hjørnegårdsstræde 20
2620 Albertslund
 

Menigt medlem
Humlehusene 120
2620 Albertslund
 

Menigt medlem
Porsager 48
2620 Albertslund
 

Menigt medlem
Morbærhaven 32B
2620 Albertslund
 

Menigt medlem
Elmehusene 5
2600 Glostrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Herstedøstergade 5
2620 Albertslund
 
 51149210
Mobil: 51 14 92 10
Lars Kruse

Overenskomstansat sognepræst
 
 51722164

Overenskomstansat sognepræst
 
 30502547

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Herstedøster Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 66125513
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk