1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Herslev Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Kattinge Bygade 16A
Kattinge
4000 Roskilde

Næstformand
Kattingevej 14
Herslev
4000 Roskilde
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Herslev Bygade 6A
Herslev
4000 Roskilde
 

Kasserer
Toftevej 6
Herslev
4000 Roskilde
 

Sekretær, Kontaktperson
Kattinge Bygade 24A
Kattinge
4000 Roskilde
 

Menigt medlem
Kattingevej 26
Kattinge
4000 Roskilde
 

Kirkeværge - ikke medlem
Herslevvej 49
Herslev
4000 Roskilde
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Herslev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 37976962
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk