1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Herrested Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Skovparken 25
Måre
5853 Ørbæk

Næstformand, Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Birkevænget 10
Måre
5853 Ørbæk
 

Født medlem, Sekretær
Odensevej 59
Herrested
5853 Ørbæk
 
Træffes bedst telefonisk tirsdag til fredag ml. 9-12. Træffes i præstegården efter aftale.

Medlem af valgbestyrelsen
Ellestedvej 14
Måre
5853 Ørbæk
 

Medlem af valgbestyrelsen
Måre Møllevej 1B
Måre
5853 Ørbæk
 

Medlem af valgbestyrelsen
Ravnholtvej 17
Måre
5853 Ørbæk
 

Menigt medlem
Ringholmvej 14
Måre
5853 Ørbæk
 

Menigt medlem
Måre Byvej 22
Måre
5853 Ørbæk
 

Kirkeværge - ikke medlem(Herrested Kirke)
Måre Byvej 20
Måre
5853 Ørbæk
 
 65 98 18 52

Sognepræst (kirkebogsfører)
Odensevej 59
5853 Ørbæk
 
 27131126

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Herrested Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 14700811
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk