Menighedsråd

Herlufsholm Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Herlufsholm Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7306@SOGN.DK
CVR-nummer: 65976617

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Herluf Trolles Vej 51
4700 Næstved
Tlf: 7172 4947
Næstformand
Roarsvej 7A 1 tv
4700 Næstved
Tlf: 2123 4498
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Mathilde Fibigers V. 6
4700 Næstved
Tlf: 2212 9944
Menigt medlem
Thyrasvej 48B
Toksværd
4684 Holmegaard
Tlf: 5074 1456
Kontaktperson
Rønnevej 28
4700 Næstved
Tlf: 2010 5702
Menigt medlem
Abrikosvej 46
4700 Næstved
Tlf: 2127 8453
Menigt medlem
Chr Winthers Vej 67
4700 Næstved
Tlf: 5572 5980
Menigt medlem
Halfdan Rasmussens V 29
4700 Næstved
Tlf: 2192 7920
Medlem af valgbestyrelsen
Thit Jensens Vej 35
4700 Næstved
Tlf: 2162 6780
Menigt medlem
Drosselvænget 13
4700 Næstved
Tlf: 2445 3214
Sognepræst (kirkebogsfører)
Holbergsvej 112
4700 Næstved
Tlf: 40215538
Træffes bedst: Mandag til torsdag kl. 11.30-12.30. Tirsdag tillige kl. 17-18. Lørdag efter aftale. Træffes ikke fredag.
Sognepræst
Herlufsholms Allé 86
4700 Næstved
Tlf: 20248248
Træffes bedst: Tirsdag til fredag kl. 11.30-12.30. Torsdag tillige kl. 17-18. Lørdag efter aftale. Træffes ikke mandag
Sognepræst
Hårslevvej 29
Hårslev
4262 Sandved
Tlf: 55456342
Tlf. 23 43 54 66 Bedst onsdag og fredag kl. 12.00 til 15.00

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.