1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Herlufsholm Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Mathilde Fibigers V. 6
4700 Næstved

Næstformand
Thyrasvej 48B
Toksværd
4684 Holmegaard

Kontaktperson
Rønnevej 28
4700 Næstved

Kasserer
Abrikosvej 46
4700 Næstved

Menigt medlem
Chr Winthers Vej 67
4700 Næstved

Menigt medlem
Halfdan Rasmussens V 29
4700 Næstved

Formand for valgbestyrelsen
Herluf Trolles Vej 51
4700 Næstved

Medlem af valgbestyrelsen
Thit Jensens Vej 35
4700 Næstved

Menigt medlem
Drosselvænget 13
4700 Næstved

Menigt medlem
Roarsvej 7A 1 tv
4700 Næstved

Sognepræst (kirkebogsfører)
Holbergsvej 112
4700 Næstved
 
 40215538
Træffes bedst: Mandag til torsdag kl. 11.30-12.30. Tirsdag tillige kl. 17-18. Lørdag efter aftale. Træffes ikke fredag.

Sognepræst
Herlufsholms Allé 86
4700 Næstved
 
 20248248
Træffes bedst: Tirsdag til fredag kl. 11.30-12.30. Torsdag tillige kl. 17-18. Lørdag efter aftale. Træffes ikke mandag

Sognepræst
Hårslevvej 29
Hårslev
4262 Sandved
 
 55456342
Tlf. 23 43 54 66 Bedst onsdag og fredag kl. 12.00 til 15.00

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Herlufsholm Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 65976617
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk