1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gjerrild-Hemmed Sognes Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Grenaavej 14
Gjerrild
8500 Grenaa
 
 86384097 / 40103215

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Bønnerupvej 59
Bønnerup
8585 Glesborg
 

Kirkeværge
Lyngtoppen 7
Bønnerup Str
8585 Glesborg

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Stokkebro 8
Gjerrild
8500 Grenaa

Kasserer, Bygningssagkyndig
Hemmedvej 59A
8585 Glesborg

Sekretær
Marshøjvej 18
Gjerrild
8500 Grenaa
 
 53661980

Kontaktperson
Stokkebro 10
Gjerrild
8500 Grenaa
 

Menigt medlem
Stokkebro 55
Gjerrild
8500 Grenaa
 

Menigt medlem
Poppelhøjvej 1
Hemmed
8585 Glesborg
 

Provst
Hjortebakken 16
8500 Grenaa
 
 21761169

Sognepræst (kirkebogsfører)
Myntevej 32
8500 Grenaa
 
 86321393

Sognepræst
Hammelev 62
Hammelev
8500 Grenaa

Sognepræst
Krogen 1
Gjerrild
8500 Grenaa
 
 86321296

Sognepræst
Toresvej 2
Rimsø
8500 Grenaa
 
 86332222

Overenskomstansat sognepræst
Gildespollen 10
Agri
8420 Knebel
 
 24901720

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gjerrild-Hemmed Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 13330018
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk