1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hem Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Vest Hemvej 13
9550 Mariager
 
 98 54 25 60

Næstformand, Kirkeværge, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Skovtoften 12
Skrødstrup
9550 Mariager
 
 24 44 56 94

Kasserer
Fellinghøjvej 2
Hem
9550 Mariager
 

Kontaktperson
Enhøjvej 1
Hem
9550 Mariager

Medlem af valgbestyrelsen
Skrødstrupvej 32
9550 Mariager
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Hemvej 15
Hem
9550 Mariager
 
 23808919

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hem Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 18453819
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk