1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Helligånds Sogns Menighedsråd

Formand
Strandvejen 147 1 tv
2900 Hellerup
 

Næstformand, Kasserer
Johs.V. Jensens Alle 48 1 tv
2000 Frederiksberg
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Brolæggerstræde 6 2 tv
1211 København K
 
Træffes efter aftale. Mail: leif@helligaandskirken.dk
Leif Georg Christensen

Kontaktperson
Høje Gladsaxe 52 2 th
2860 Søborg
 

Menigt medlem
Upsalagade 24 1
2100 København Ø
 

Menigt medlem
Vigerslev Vænge 2 2 tv
2500 Valby
 

Menigt medlem
Vester Søgade 50 6
1601 København V
 

Menigt medlem
Sigynsgade 77 st th
2200 København N
 

Kirkeværge - ikke medlem
Gernersgade 11 5
1319 København K
 

Natkirkepræst/sognepræst
Callisensvej 2 1 tv
2900 Hellerup
 
Træffes efter aftale.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Helligånds Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 46097718
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk