1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hellevad Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Landvadhøj 7
9320 Hjallerup
 

Næstformand, Kasserer
Rosenvænget 2
Klokkerholm
9320 Hjallerup
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Rosenvænget 2
Klokkerholm
9320 Hjallerup
 

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Holskovbækvej 15
9320 Hjallerup
 

Kontaktperson
Ranunkelvej 29
Klokkerholm
9320 Hjallerup
 

Menigt medlem
Hallundkær 143
9320 Hjallerup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Bredkærsvej 22
Klokkerholm
9320 Hjallerup
 
 98284056

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hellevad Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 13409218
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk