1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hellerup Sogns Menighedsråd

Formand, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Kattekilde 4
Havndrup
5750 Ringe
 

Næstformand, Kontaktperson
Skovparken 25
Måre
5853 Ørbæk
 
 4053 4986

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Hellerupvej 31
Havndrup
5750 Ringe

Kasserer
Hellerupvej 20
Hellerup
5750 Ringe
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Skindegyde 5
Rolfsted
5863 Ferritslev Fyn
 
 65982003

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hellerup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 25692519
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk