1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Lemvig-Heldum Sognes Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Voldgade 20
7620 Lemvig

Næstformand, Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Glentevej 9
Heldum
7620 Lemvig
 

Formand for valgbestyrelsen
Weibelsgade 4 1 tv
7620 Lemvig
 

Menigt medlem
Niels Bjerres Vej 23
7620 Lemvig
 

Menigt medlem
Østerbrogade 19 st
7620 Lemvig
 

Menigt medlem
Knud Eels Vej 20
7620 Lemvig
 

Kirkeværge
Teglgårdsvej 25 1 th
7620 Lemvig
 

Menigt medlem
Frederiksgade 32 1 255
7620 Lemvig
 

Medlem af valgbestyrelsen
Heldumvej 48
7620 Lemvig
 

Menigt medlem
Rolighedsvej 11
7620 Lemvig
 

Menigt medlem
Posthusgade 1 st th
7620 Lemvig
 

Sekretær - ikke medlem
Dalgårdsvej 49
Resen
7600 Struer
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
Pilgårdvej 36
Nørre Nissum
7620 Lemvig
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Ydunslund 5
7620 Lemvig
 
 97820168
Den ugentlige faste fridag er mandag.

Sognepræst
Nis Petersens Vej 26
7620 Lemvig
 
Den ugentlige faste fridag er mandag. Tlf. 23968475

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Lemvig-Heldum Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 41513217
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk