1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Lemvig-Heldum Sognes Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Voldgade 20
7620 Lemvig
 
 97821290 - 24611291

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Østerbjerg 27
Nørlem
7620 Lemvig
 

Kirkeværge
Industrivej 51
7620 Lemvig
 

Kasserer
Glentevej 9
Heldum
7620 Lemvig
 

Menigt medlem
Nørmarksvej 10
7620 Lemvig
 

Menigt medlem
Ballegårdvænget 65
Heldum
7620 Lemvig
 

Menigt medlem
Thøger Larsens Vej 13
7620 Lemvig
 

Menigt medlem
Søvejen 1D 1
7620 Lemvig
 

Menigt medlem
Østerbrogade 11
7620 Lemvig
 

Menigt medlem
Vangevej 1
7620 Lemvig
 

Menigt medlem
Niels Bjerres Vej 23
7620 Lemvig
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Ydunslund 5
7620 Lemvig
 
 97820168
Den ugentlige faste fridag er mandag. Den ekstra fridag er fredag eller lørdag
Lisbeth Filtenborg

Sognepræst
Frederiksgade 16
7620 Lemvig
 
 21303903
Den ugentlige faste fridag er mandag. Den ekstra fridag er fredag eller lørdag.
Kim Eriksen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Lemvig-Heldum Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 41513217
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk