1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hejnsvig Sogns Menighedsråd

Formand
Ørnsbjergvej 27
Gilbjerg
7250 Hejnsvig
 

Næstformand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Torvegade 6
7250 Hejnsvig
 

Kirkeværge
Søgårdparken 3
7250 Hejnsvig
 

Kasserer
Højene 17
7250 Hejnsvig
 

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Bredgade 52 1
7250 Hejnsvig
 

Menigt medlem
Kirkevej 5
7250 Hejnsvig
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevej 2
7250 Hejnsvig
 
 75335063
Træffes bedst på mobil 61335003 (Fri mandag)
Jørgen Johansen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hejnsvig Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 43789317
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk