1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hejninge Sogns Menighedsråd

Sognepræst (kirkebogsfører), Formand - født medlem, Sekretær, Født medlem
Stillingevej 53
4200 Slagelse
 
 58547040
tirsdag-fredag 11-12

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Strandvejen 157
Hejninge
4200 Slagelse
 
 58 54 91 90 / 23 98 95 36

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Strandvejen 111
Landsgrav
4200 Slagelse
 

Kasserer, Kontaktperson
Strandvejen 151
Hejninge
4200 Slagelse

Medlem af valgbestyrelsen
Strandvejen 151
Hejninge
4200 Slagelse
 

Menigt medlem
Strandvejen 157
Hejninge
4200 Slagelse

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hejninge Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 17560719
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk