1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hedeager Sogns Menighedsråd

Formand
Gudenåvej 84
7400 Herning
Bent Johansen

Næstformand
Gudenåvej 125
7400 Herning
 

Kasserer
Niels W. Gades Vej 3
7400 Herning
 
 97127941

Kontaktperson
Straussvej 15
7400 Herning

Kirkeværge
Offenbachsvej 6
7400 Herning
 

Menigt medlem
Porsvænget 10 1 th
7400 Herning
 

Menigt medlem
Verdisvej 2
7400 Herning
 

Menigt medlem, Formand for valgbestyrelsen
Kuhlausvej 8
7400 Herning
 

Provst
Gl. Kirkevej 33
7400 Herning
 
 21794180

Sognepræst (kirkebogsfører)
Gl Kirkevej 31
7400 Herning
 
 51506648

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hedeager Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 51766628
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk