1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Havdrup Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Dalparken 12
4622 Havdrup
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Søvænget 14 st tv
4622 Havdrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Kontaktperson - født medlem, Født medlem
Præstestræde 5
Gl Havdrup
4622 Havdrup
 
Mandag er fridag
Kristine Stricker Hestbech

Kasserer
Engløkke 14
4622 Havdrup
 

Kontaktperson
Merlegårds Vænge 33
2635 Ishøj
 

Menigt medlem
Ramsøbakken 37
4621 Gadstrup
 

Menigt medlem, Orlov
Svenstrupvang 10
4622 Havdrup

Menigt medlem
Bistrupvang 20
4622 Havdrup

Menigt medlem
Bistrupvang 15
4622 Havdrup
 

Menigt medlem
Østrupvej 105
Østrup
3670 Veksø Sjælland
 

Kirkeværge - ikke medlem
Kirkegade 16
Gl Havdrup
4622 Havdrup
 

Overenskomstansat sognepræst
 
Mandag er fridag
Bente Lybecker

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Havdrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 59544713
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk