1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Havbro Sogns Menighedsråd

Formand
Korgårdvej 12
Havbro
9600 Aars

Næstformand, Menigt medlem
Løgstørvej 197
Havbro
9600 Aars

Kirkeværge
Løgstørvej 132
Havbro
9600 Aars
 

Kasserer
Elevvej 15
Havbro
9600 Aars
 

Kontaktperson, Menigt medlem
Jelstrupvej 22
Jelstrup
9600 Aars
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Sdr Boulevard 70
9600 Aars
 
 98656203
Mandag er præstens fridag.
Jari Tollestrup Jensen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Havbro Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 12570228
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk