1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hatting Sogns Menighedsråd

Formand
Gedhøjen 53
8700 Horsens
Erhardt Nielsen

Næstformand
Eriknauervej 57
8700 Horsens
 
 7562 2502/61 67 11 02

Kasserer
Overholm 18B
8700 Horsens

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Eriknauervej 8
8700 Horsens
Grethe Kirstine Wieland Laursen

Kirkeværge
Korningvej 24
8700 Horsens

Menigt medlem
Julsvænget 18
8700 Horsens

Sognepræst (kirkebogsfører)
Oensvej 1
8700 Horsens
 
 75653105
Anna Sofie Orheim Andersen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hatting Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 30602013
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk