1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Visby-Hassing-Villerslev Sognes Menighedsråd

Formand
Lethsvej 5
Visby
7755 Bedsted Thy
 

Næstformand, Sekretær, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Oddesundvej 218
Koldby
7752 Snedsted
 

Kirkeværge, Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Villerslevvej 69
Visby
7755 Bedsted Thy
 

Kirkeværge
Vestervigvej 150
Hassing
7755 Bedsted Thy

Kirkeværge
Villerslevvej 14
Villerslev
7755 Bedsted Thy
 

Medlem af valgbestyrelsen
Ingersmindevej 3
Hassing
7755 Bedsted Thy
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
telefonnr. 97951133 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Visby-Hassing-Villerslev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 28192800
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk