1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Harritslev Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen, Kontaktperson
Åstrupvej 582A
S Harritslev
9800 Hjørring
 
 98998272-40198272

Næstformand, Kirkeværge, Kasserer
Vejbyvej 68
S Harritslev
9800 Hjørring

Menigt medlem
Vennebjergvej 5E
Hundelev
9480 Løkken
 
 22198343

Menigt medlem
Vejbyvej 275
Sejlstrup
9800 Hjørring
 
 98998141-61678141

Menigt medlem
Vejbyvej 90
S Harritslev
9800 Hjørring
 
 98998309-21437235

Sognepræst (kirkebogsfører)
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Rakkebyvej 293
Rakkeby
9800 Hjørring
 
 98998022

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Harritslev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 20482214

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk