1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Harridslev-Støvring-Albæk Sognes Menighedsråd

Formand
Nedre Vej 32
Vestrup
8930 Randers NØ
 

Næstformand
Højvangsvej 31
Harridslev
8930 Randers NØ
 

Født medlem
Dr. Madsensvej 7
Harridslev
8930 Randers NØ
 

Kasserer
Ahornvej 8
Harridslev
8930 Randers NØ
 

Sekretær
Bækkevej 52
Harridslev
8930 Randers NØ
 

Bygningssagkyndig
Nørreskovvej 19
Støvring
8930 Randers NØ
 

Kirkeværge
Kastanievej 1 A
Harridslev
8930 Randers NØ
 

Menigt medlem
Bækkevej 48
Harridslev
8930 Randers NØ
 

Menigt medlem
Nørreskovvej 8
Støvring
8930 Randers NØ
 

Menigt medlem
Tocadalen 2
Albæk
8930 Randers NØ
 

Menigt medlem
Udbyhøjvej 331
Harridslev
8930 Randers NØ
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Dr Madsensvej 7
Harridslev
8930 Randers NØ
 
 86441201

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Harridslev-Støvring-Albæk Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 42090328
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk